And the winner is … Amsterdams Investeringsfonds in de prijzen?

merk-voor-web-220x191Amsterdam is lid van de C40. Een groep van veertig grootste steden ter wereld die “leadership” tonen in het nemen van innovatieve stappen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze groep is nauw gelinkt aan het Clinton Initiative van de voormalige president. Michael Bloomberg was jarenlang de voorzitter en inspirator van de C40. Nu is de burgemeester van Rio de Janeiro voorzitter. Volgende week worden de C40 City Climate Leadership Awards uitgereikt in New York. Amsterdam staat samen met Shenzhen en Washington D.C. op de shortlist voor de Finance and Economic Development Award. Een hele eer. En laat ik nu net aan de wieg te hebben gestaan van de Amsterdamse inzending – een schoolvoorbeeld van het uitlokken van publiek-private samenwerking!

In 2009 mocht ik “voor de gemeente” de aandelen Nuon verkopen. De winst was fors. Met een groot deel werd een tekort van de Noord-Zuidlijn gefinancierd. Daarnaast werd er rond de € 200 miljoen gestoken in een op te richten Amsterdams Investeringsfonds, kortweg AIF. Samen met de treasurer van Amsterdam heb ik de voorwaarden voor dat fonds opgesteld. Hierbij kwamen we bij de uitwerking nog in een pittige politieke discussie terecht. Wat bleek, het AIF was een belangrijk element geworden in het programakkoord van het nieuwe college van B&W. Maar uiteindelijk waren er dan fondsvoorwaarden, waar men het over eens was, en kon het investeren beginnen.

Doel van het Amsterdams Investeringsfonds is om de inleg op zo´n wijze te investeren, dat toekomstige generaties hier ook profijt van hebben. Een soort sovereign wealth fund. Met als voorwaarde dat de investeringen lokaal gedaan moeten worden. Bij initiatieven waar de markt het laat afweten. En o ja, een kwart mag ook “maatschappelijk renderen”, zodat na uitgave aan dat doel de hoofdsom van het AIF daalt. De andere driekwart moeten tenminste financieel waardevast geïnvesteerd worden, en na een tijdje verkocht kunnen worden. Hierdoor komt er weer geld vrij voor nieuwe investeringen voor de issues die er op dàt moment toe doen. Een financieel revolverend fonds, is dat financiële deel gaan heten. Dit deel verstrekt geen subsidies; wel leningen, eigen vermogen of garanties. Belangrijk hierbij is dat er naast een gemeentelijke investering, zoveel als mogelijk private investeringen worden gedaan: cofinanciering. Er zijn drie pijlers waar de investeringen in vallen. Stimuleren van de economie, verbeteren infrastructuur en als derde: klimaat, luchtkwaliteit en duurzaamheid. In deze derde pijler ging ongeveer € 75 miljoen.

Deze klimaat-pijler kan nu de C40 prijs winnen. Lees hier meer over de pijler. Te financieren projecten worden geselecteerd via openbare tenders, genaamd Duurzame Initiatieven in de Stad. Vijf rondes zijn al geweest. Sommige rondes waren algemeen, anderen speciaal voor MKB of bewonersinitiatieven. Resultaten zijn o.a.

  • Leningen voor enkele zon-op-dak projecten met VvE’s, voor isolatie van de monumentale Westergasfabriek, en voor een gemeenschappelijke, zeer zuinige WKO-installatie in combinatie met zonnepanelen bij een nieuwbouwproject.
  • De Rockstart Smart Energy Accelerator: een intensief 100 dagen programma dat 10 duurzame energie-gerelateerde startups helpt om hun ‘early stage business’ versneld naar het volgende niveau te brengen. AIF doet dat samen met Alliander, stichting Doen en Nuon.
  • Een eigen groen investeringsfonds met € 45 miljoen. Apart van het AIF – want de gemeenteraad bepaalt waar het AIF geld aan uitgeeft. Er zijn professionals die meer verstand hebben van het selecteren en beheren van financieel rendabele (commerciële) duurzame energieprojecten. Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds opereert daarom onder een professionele fondsbeheerder.

Dit alles leidt dus tot een eervolle plek in de top drie. En wellicht winst. Geheel onbevooroordeeld stel ik dat Amsterdam de prijs niet kan ontgaan. Er is met relatief beperkt overheidsgeld in korte tijd, samen met burgers en marktpartijen veel goeds gedaan om te werken aan de doelstelling om minder CO2 uit te stoten. Menig uitgedokterd initiatief kan ook door andere grote of kleinere steden herhaald worden. Extra bang-for-the-buck. En er zit nog veel nieuws in het vat. Het is natuurlijk nog te vroeg om te stellen of de financiële investeringen waardevast zijn. Pas over een aantal jaren zal blijken of de hoofdsom van het Amsterdams Investeringsfonds intact is gebleven. Dat zou helemaal de hoofdprijs zijn!

+++ Op 22 september werd bekend gemaakt dat het AIF de award heeft gewonnen. +++

SIM_C40_header_final