conflictmanagement en strategie


complexe zakelijke issues oplossen

strategie / projecten / heroriëntatie / doorstart / liquidatie

inventieve oplossingen

Juist bij het aanpakken van complexe situaties en vraagstukken biedt Sander Vester meerwaarde. Bij samenwerkingsverbanden en onderhandelingen. En ook bij meer op de eigen organisatie gerichte onderwerpen. Bij bijvoorbeeld het aanjagen en vlottrekken van vastgelopen projecten. Bij het hoofd bieden aan veranderende omstandigheden. Het inslaan van nieuwe richtingen. Het wegnemen van allerhande obstakels en tegenstand – al dan niet met externe partners. Hij lost de issues bij voorkeur niet als de stereotype meedogenloze snoeiende crisismanager op. Zijn conflictmanagement werkt meer middels het uitdenken van andere, inventieve oplossingen. Daarna realiseert hij dit. Een oplossing waar alle stakeholders (zoveel als mogelijk) begrip voor hebben. Met als doel een optimale en blijvend waardevolle situatie voor de opdrachtgever.

staat van dienst

Door de jaren heen heeft Sander gewerkt aan het doorbreken van talloze grotere en kleinere conflicten / impasses / verschillen van inzicht. En het oplossen van strategische vraagstukken. Over geld. Zeggenschap. Doelstellingen. Verdeling van geld en activa. Status. Invloed. Marktpositie. Vernieuwingen. Et cetera. Enkele voorbeelden van conflictmanagement.

    koninklijk-theater-carre

  • Het herstructureren en stroomlijnen van de – voorheen – vrij complexe verbanden tussen theater Carré en de diverse onderdelen van de gemeente Amsterdam (eigendom exploitatie maatschappij, eigenaar en daarmee verhuurder gebouw, vreemdvermogen verstrekker, subsidieverstrekker)
  • Het termineren van een dure, uitzichtloze patstelling – met talloze stakeholders, nog meer meningen en grote (tegenstrijdige) belangen. Dit alles met menig rechtszaak en onder voortdurende aandacht van media. Nadat de patstelling doorbroken was, diende er een toekomstbestendig alternatief te komen. Parallel ontwikkelde en realiseerde Sander dit, waarbij het gewenste einddoel werd bereikt.
  • logo_vodafoneHet opzetten van een nieuwe onderneming voor Vodafone. Deze innovatie nieuwe tak ging een totaal nieuwe technologische ontwikkeling uitbaten. Na de launch in Nederland, ging Sander met een Accenture team naar Londen om voor Vodafone UK een vergelijkbare propositie te realiseren.
  • Herstructurering van de financiering van een grote PPS – nadat diverse pogingen op tegenstrijdige belangen waren stukgelopen.
  • Re-activeren van een al decennia slapende stichting, de activa binnen de doelstellingen uitgeven, en vervolgens de rechtspersoon liquideren.