De groene elektriciteit quiz: Wie van de drie?

 

De laatste tijd ben ik veelvuldig bezig in de duurzaamheid. Met name met de financiering van duurzaamheidsprojecten door overheden. Daarbij komen ook allerlei interessante onderwerpen naar voren waar je heel praktisch, danwel heel principieel mee om kan gaan. Bijvoorbeeld: hoe verduurzaam je de energievoorziening van je organisatie? Oftewel: hoe zorg je ervoor dat de elektriciteit die je gebruikt groen is? Dus niet opgewekt door een fossiele brandstof, maar door duurzame bronnen als wind, water en zon.

Test je kennis met deze “quiz”
De vraag luidt als volgt: Wie van de onderstaande meneertjes gebruikt elektriciteit die is opgewekt met zonnepanelen?

meneer-aMeneer A heeft een groot waterbed, een walk-in fridge en een dikke airco. Ook heeft hij zijn dak maximaal vol gelegd met zonnepanelen. De elektriciteit die zijn panelen opwekken, gebruikt hij zelf. De panelen zijn namelijk rechtstreeks verbonden met zijn stoppenkast. Opgewekte elektriciteit die hij niet nodig heeft (bijv. omdat hij met vakantie is) gaat niet verloren: deze levert hij aan het elektriciteitsnet. Zijn energieleverancier (bijv. Nuon) zal deze aan andere klanten verkopen. Als de zon niet schijnt, levert de energieleverancier hem elektriciteit.

 

 

meneer-bMeneer B is de baas van een grote supermarkt. Op het dak heeft hij 1000 panelen liggen. Van minister Kamp krijgt hij daarvoor Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie (SDE+). Net als bij meneertje A: de door de panelen opwekte stroom gebruikt zijn onderneming rechtstreeks. Overschotten van opgewekte zonne-energie levert hij aan het net; zijn energieleverancier kan deze dan aan andere klanten verkopen. Als de zon niet schijnt, levert de energieleverancier hem elektriciteit.

 

 

meneer-cMeneer C is eigenaar van een grote moderne fabriek voor duurzame tassen. Op het dak heeft hij 2.500 panelen liggen. Daarvoor krijgt ook hij SDE+ subsidie. De door de panelen opgewekte stroom levert hij rechtstreeks aan het net. Er loopt dus geen kabel van de zonnepanelen naar zijn machines etc. Alle gebruikte elektriciteit komt van zijn energieleverancier.

 

 

 

meneertje-dMeneer D is eigenaar van een oude fabriek voor verspillende terrasverwarming. Hij heeft geen zonnepanelen. Dat zou namelijk amper zin hebben. Door alle schoorstenen op het dak liggen de panelen toch grotendeels in de schaduw – als ze door alle rook en roet die de pijpen uitstoten al zon zouden kunnen opvangen.

 

 

 

Welk meneertje(s) kan zeggen dat hij groene elektriciteit gebruikt?

Antwoord: ˙uǝppɐɥ ɹoop ʇɐp ǝᴉp uǝɥ ɹooʌ ʇɐᴉɔᴉɟoɹԀ ˙uǝpɹooʍʇuɐǝq ǝʇ ʇǝᴉu ƃɐɐɹʌ ǝzǝp sᴉ ǝᴉʇɐɯɹoɟuᴉ uǝʌǝƃǝƃ ɾᴉɯ ɹoop ǝp uɐʌ sᴉsɐq dO Klik hier voor de uitleg.