Met PACE meer duurzaamheidsinvesteringen realiseren

PACE
De terugverdientijd van veel duurzaamheidsinvesteringen blijkt vaak een forse hobbel. Lang niet alle mogelijkheden om zo’n investering tòch mogelijk te maken, worden echter benut. Gezien de forse klimaatuitdagingen voor Nederland en de opgelopen achterstand, moet “het gehele land” vol aan de bak om de doelen van 2020 en daarna te halen. PACE biedt kansen met innovatieve financiering “op naam van een gebouw”.

Waarom duur en vies als het ook goedkoop en schoon kan?
Bij isolatie, zonnepanelen, LED-verlichting, HR++ glas, WKO’s, etc. is vaak wel duidelijk dat de (financiële) business case netjes rond rekent. En dat er bovendien meegeholpen wordt aan een duurzamer wereld. Neem zonnepanelen: in een jaar of tien tot vijftien zijn investering + rente terugverdiend. Gezien de levensduur van vijfentwintig jaar, krijg je daarna nog tien jaar gratis stroom. Waarom zou je dure vieze elektriciteit gebruiken in plaats goedkopere duurzaam opgewekte elektriciteit?

Bij twijfel niet inhalen
Helaas is ondanks dit appeltje-eitje slechts een beperkt aantal mensen voldoende gemotiveerd om enkele duizenden euro’s in hun woning te steken. Of nog meer in hun bedrijfspand. En van die beperkte groep met gemotiveerden valt nog eens een deel af vanwege onder andere financieringsproblemen. Zij hebben geen geld beschikbaar om de investering te doen. En/of zij willen zich niet voor zolang vastleggen. Want wat als je over vijf jaar verhuist? Misschien leidt de investering niet tot een evenredige waardestijging. Dan raak je zo een deel van je geld wel kwijt!

PACE to the rescue?
De laatste tijd ben ik veel bezig met de financiering van duurzaamheid. En de rol die overheden daar bij kunnen nemen. Voor de aanzienlijke groep met twijfelaars-vanwege-mogelijke-verhuizing hoorde ik laatst van een in California ontwikkelde oplossing, het PACE programma: Property Assessed Clean Energy. Dit financieringsinstrument kan de hobbel wegnemen voor personen die er rekening mee houden dat ze hun woning/bedrijfspand verkopen voordat de duurzaamheidsinvestering is terugverdiend. Mogelijk is dit ook voor Nederland een mooi model. Of kunnen delen ervan als inspiratie voor bankiers en beleidsmakers dienen.

Extra belasting?
PACE werkt kortweg als volgt. Indien er voldoende overwaarde in een gebouw zit, kan de eigenaar een lening aanvragen om duurzaamheidsinvesteringen te doen. Een bank of overheid verstrekt die lening – al dan niet met een gecertificeerde installateur als “aanjager”. Het bijzondere is dat de lening is gekoppeld aan het gebouw; niet aan de eigenaar. Rente- en aflossingsbetalingen zijn zo ook vastgeklonken aan het gebouw. Via een lokale belasting, wederom gekoppeld aan het gebouw, worden de betalingen geïnd. Ik stel mij daar iets bij voor als een extra regel op de bekende afrekening voor de afvalheffing of WOZ of Waterschapsbelasting.

Lening zoekt nieuwe eigenaar
Wat PACE bijzonder maakt, is dat als de eigenaar zijn gebouw verkoopt terwijl de lening nog loopt, dat er dan niets verandert aan de lening. “Het gebouw” blijft de schuldenaar. De verplichting tot het voldoen van betalingen loopt nog steeds via de lokale belasting. Wat wel verandert, is dat de nieuwe eigenaar voortaan die lokale belasting heeft te voldoen. Grote voordeel van dit geheel is dus dat de originele eigenaar niet met een deels onafgeloste lening kan blijven zitten. Dit systeem kan werken bij particuliere eigenaren en zeker ook bij commerciële gebouweigenaren. Juist de commerciële eigenaren kunnen een korte tijdshorizon hebben, en zich niet langdurig willen vastleggen.

Waar een wil is …
Hopelijk maakt iets als PACE ook in Nederland de stap kleiner om duurzaamheidsinvesteringen te doen. Een Nederlandse implementatie van PACE zal niet 1-2-3 gerealiseerd zijn. In de VS zijn problemen ontstaan met banken omdat in sommige gevallen hypotheekleningen niet meer de hoogste rangorde hebben. Gelukkig is dat weer gerepareerd. Van die kinderziektes kunnen wij leren. PACE zal onder andere bij lokale belastingdiensten een forse verandering in denkrichting vergen. Gezien de grote ambities van vooral lokale, maar tegenwoordig ook de landelijke overheid op het gebied van duurzaamheid, is het goed van PACE te leren. Er is meer nodig, maar alle beetjes helpen om de doelstellingen te realiseren.

Alle zeilen moeten bij. Financiële innovaties horen ook daarbij!

____


Wil je voortaan gelijk mijn blogs ontvangen in je mailbox? Schrijf je dan hier in.