Slimme Noor zet boef vast in Nederland – en vult investeringsfonds

Nooit meer Slapen - W.F. Hermans

“De portier is een invalide.” Naar verluid is dit een van de bekendste openingszinnen uit de Nederlandse literatuur. Vorige zomer was ik in Noorwegen. Wat een prachtig land. Tijd ook om Nooit meer slapen te herlezen. De Noren komen er niet echt goed vanaf bij Hermans (maar ja, wie eigenlijk ooit wel?).

Mijn ervaringen waren een stuk positiever. Een goede werkhouding hebben ze daar ook. Menig buitenlander moppert wel eens over het natte weer aldaar. Een beetje Noor niet: “Slecht weer bestaat niet, er bestaat alleen slechte kleding”. Zo kom je er wel. En slimme mensen zijn het ook nog eens. De Noor vult sinds begin jaren negentig een sovereign wealth fund met hun aardoliebaten. Met € 125.000 per Noor loopt dit investeringsfonds bijkans over – and counting. Dit terwijl het de Nederlandse regering maar niet lukt een substantieel deel van onze aardgasbaten apart te zetten. Om deze aan te wenden om toekomstige  generaties òòk de vruchten te laten plukken van onze weelde. Nederland kent zo’n groots investeringsfonds helaas niet. Wij consumeren er half stiekem lekker op door – maar dat terzijde.

Vandaag las ik nog iets slims van de Noren. De Noren hebben te weinig cellen – er staan 1350 boeven op de wachtlijst om te mogen zitten. Noorwegen gaat mogelijk cellen van Nederland huren. Politiek schijnt het cellentekort in eigen land niet zo´n fijn onderwerp te zijn; zakelijk daarentegen kan het best wel eens slim zijn.

Vaak is het beter om te investeren op basis van een gemiddelde bezetting in plaats van piek-capaciteit. En de piek tijdelijk elders te huren als de nood daar is. Welnu, momenteel heeft Nederland fors teveel cellen. Al enkele jaren zitten 650 Belgen in Tilburg hun Belgische straf uit. En er kan nog meer bij. Mogelijk  gaan de Noren leegstaande cellen in Nederland huren. Met Nederlandse cipiers, dus goed voor de werkgelegenheid hier. België betaalt ongeveer € 60.000 pppj. Laten we hopen dat dit de variabele kosten dekt. Gezien de anders dreigende werkeloosheid van menig cipier etc. zal dat per saldo al snel het geval zijn. Wat dat betreft is een Noorse deal welkom.

Maar toch. Twintig jaar geleden maande minister Sorgdrager de Nederlandse rechters lagere straffen uit te spreken in verband met het nijpende cellentekort. Een cellenoverschot kan ook niet de bedoeling zijn geweest. Blijkbaar is er bij de budgettering van Justitie toentertijd iets misgegaan. Politieke druk? Dit soort verhuring zal de business case van een gevangenis over zijn lange levensduur vast niet zwaar positief maken. Het is verleidelijk iets te filosoferen over wat als Nederland een dure gevangenis minder had gebouwd? Wie weet was met het uitgespaarde geld de staatsschuld een beetje afgelost? Of werd het een eerste bijdragetje aan een ècht Nederlands duurzaam op financieel waardebehoud gericht investeringsfonds? In de realiteit rendeert het Noorse kapitaal ondertussen lustig door in hun investeringsfonds. Ongehinderd door politieke beloften. Slim hoor.