Zal D66 kiezen voor pragmatische private samenwerking op de Wallen?

ozabwIn de zomer van 2009 besloten de Amsterdamse fracties van PvdA, GroenLinks en VVD dat er een grootschalige aanpak moest komen voor het opschonen van criminaliteit en mensenhandel op de Wallen. Daar zijn sindsdien tientallen miljoenen aan besteed – met geregeld aansprekende resultaten.

Een motie van VVD riep het college van B&W toen ook op met voorstellen te komen voor een zogeheten NV Wallen. Dit idee werd later herdoopt tot 1012 inc. Het behelst een ontwikkelingsmaatschappij die foute panden moest opkopen. Het gaat daarbij vooral om bordeelramen. Deze nieuwe vastgoedspeler is er nog steeds niet. De gemeente heeft er best hard aan getrokken. Eerst onder leiding van Asscher, daarna door de burgemeester persoonlijk. Het was de bedoeling dat ook private investeerders, banken, woningcorporaties en andere onroerend goed spelers als NV Zeedijk en Stadsherstel in 1012 inc. zouden participeren.
Juist in de vastgoedsector zijn afgelopen jaren flinke klappen gevallen. Een belangrijke reden dat deze partijen niet ingingen op pogingen van de gemeente om tot 1012 inc toe te treden. Zij hadden zo hun eigen problemen. Het toont goed aan dat ondernemers hun eigen afweging maken om al dan niet met de overheid samen te werken. Politici kunnen er best in slagen draagvlak te creëren voor hun publieke doelen. En menig marktpartij werkt daar graag aan mee. Maar als het teveel kost, de risico´s te groot zijn of de juiste snaar niet wordt geraakt, dan zal een private partij voor de eer bedanken. Zelfs als Van der Laan er om vraagt.

Vorige week won D66 overtuigend de gemeenteraadsverkiezingen. En D66 wil afstappen van de focus om bordeelramen op te kopen. Ik ben erg benieuwd of zij 1012 inc. in het programakkoord uit haar lijden verlost. En kiest voor een aanpak die meer draagvlak heeft bij investeerders en ondernemers.